ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินดังต่อไปนี้

แชร์ข่าวนี้