ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร

หมายเหตุ

  • ให้บริการรับสมัครทุกวัน ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
  • กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.bru.ac.th หรือ www.idtech.bru.ac.th และให้ผู้สมัครอ่านท้ายประกาศทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยฯ มีการประกาศผล

สอบถามรายละเอียด : งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ 044-611221 ต่อ 7100, 7101 โทรศัพท์มือถือ 0817996926

โทรสาร 044-612858

แชร์ข่าวนี้