ข่าวประชาสัมพันธ์

บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น อาคาร 18 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีและผูกขวัญ ซึ่งในกิจกรรมมีการเชิญพราหมณ์เพื่อมาทำพิธีสู่ขวัญ ให้แก่นักศึกษาและพิธีผูกขวัญโดยอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั้วของมหาวิทยาลัยต่อไป

แชร์ข่าวนี้