ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท แอพพลิแคด มอบเครื่องพิมพ์ 3D แด่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณบริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความประสงค์มอบเครื่องพิมพ์ 3D (Davinci 1.0 A) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประดิษฐ์จากเส้นพลาสติกที่เชื่อมต่อกัน(FFF) เป็นเครื่องพิมพ์ 3D แบบ All-in-One เครื่องแรกของโลกที่รวมการสแกนแบบ 3D และความสามารถในการพิมพ์แบบ 3D เข้าด้วยกัน เครื่องพิมพ์ 3D รุ่น da Vinci 1.0 A สร้างความเป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดในผลงานการสร้างสรรค์  “สร้างสิ่งที่ปราศจากข้อยุ่งยากในเรื่องเวลา รวมเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องสแกนในเครื่องเดียวกันได้อย่างลงตัว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่าย”

บริษัท แอพพลิแคด มอบเครื่องพิมพ์ 3D แด่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้