ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการสอบสัมภาษณ์ พบปะ พูดคุยระหว่าง คณาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักเรียน คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้