ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเทคโนอุตฯ นำเสนอผลงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ

นักศึกษาเทคโนอุตฯ นำเสนอผลงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยตัวแทนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  สาธิตผลงาน เครื่องหั่นตะไคร้ 2 แบบ และ เครื่องบดอาหารสัตว์อัตโนมัติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมได้จัดนิทรรศการโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น  วัดโพธิ์ทองสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ยังได้รับเกียรติ ในการนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อในที่ประชุมอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้