ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นำเสนอผลงานออกแบบลวดลาย

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นำเสนอผลงานออกแบบลวดลาย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม นำโดย รศ.สมบัติ ประจลศาลต์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้จัดนิทรรศการ “กิจกรรม วาดลวดอวดลาย ปีที่2” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงผลงานการออกแบบลวดลาย โดยใช้เทคนิคสีน้ำ พร้อมกับนำเสนอผลงานของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร และ ผศ.ดร.อุษณีย์ มาลี ให้ทัศนวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงาน แก่นักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แสดงผลงานของตนเอง และมีทักษะในการนำเสนอมากขึ้น พร้อมทั้งนำคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับใช้ในการเรียนต่อไป

แชร์ข่าวนี้