ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาการจัดการอุตฯศึกษาดูงาน จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ณัฐ ประสีระเตสัง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา, อาจารย์เมษยา บุญสีลา, อาจารย์ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวนรวม 76 คน เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก บริษัทไทยซัมมิท อิสเทิร์นซีบอร์ด ออโต้พาร์ท อินดัสทรีส์ จำกัด (จ.ระยอง) เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการผลิตงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้จริง และเพื่อให้คณาจารย์นำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป

แชร์ข่าวนี้