ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนส่งน้องเรียนจบ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 919 ทุน
โดยในระดับปริญญาตรี ปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน
ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน 


ดาวน์โหลดระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 

แชร์ข่าวนี้