ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://ird.sut.ac.th/lnern

และส่งเอกสารภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทร: 044-224757

แชร์ข่าวนี้