ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โดยสามารถดาวน์เอกสาร

1. แบบเสนอโครงการวิจัย นักศึกษาเดี่ยว-ปี-60

2.แบบเสนอโครงการวิจัย นักศึกษากลุ่ม-ปี-60

3.ประกาศทุนวิจัยนักศึกษา-ปีงบประมาณ-2560

แชร์ข่าวนี้