ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญขึ้นปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำบุญขึ้นปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดี ทำบุญขึ้นปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดทุ่งโพธิ์ จำนวน 9 รูป มาฉันภัตตาหารเพลและเทศก์พระธรรมเทศนา ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาได้พัง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และถือเป็นวันดีที่การทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

แชร์ข่าวนี้