ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 30 คน เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) และภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้