ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


อาคาร 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Tel : 044-611221 ต่อ 3001-2

Facebook : https://www.facebook.com/idtechbru/