ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คุณแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมส่งประวัติ คุณแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับรางวัลคุณแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

คุณสมบัติ คุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  1. คุณแม่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
  2. ลูกเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ประกอบหน้าที่การงานอันสุจริต
    หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน

ส่งรายชื่อ คุณแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยเป็นคุณแม่ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อรับเกียรติบัตรจากประธานในพิธี DOWNLOAD ใบสมัคร 

แชร์ข่าวนี้