ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

     คุณแม่ดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 คือ คุณแม่เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ คุณแม่ของอาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ คุณแม่ผู้ดูแลเลี้ยงดูบุตร 2 คน ให้ประสบความเร็จในชีวิต จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้ง 2 คน ซึ่งคุณแม่เป็นอาจารย์วัยเกษียณ เคยปฏิบัติการสอน ในหมวดวิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอชื่นชมและแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบรางวัลแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ซึ่งมีคุณแม่ได้รับรางวัลกว่า 20 ท่าน จากหน่วยงาน และคณะต่างๆ

คุณแม่ดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ

แชร์ข่าวนี้