ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

คัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ณ Qianan normal University for Nationalities ประเทศจีน

กองพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ต้องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะ จำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ณ Qianan normal University for Nationalities ประเทศจีน โดยสามารถแจ้งรายชื่อ ได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 18 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อที่คณะจะได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นตัวแทนต่อไป

ดาวน์โหลด>>>>>> เอกสาร กำหนดการ ………..โครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษา

แชร์ข่าวนี้