ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 67 รูป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์อัญญา มธุรเมธา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 67 รูป

แชร์ข่าวนี้