ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมโครงการถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้า ได้เข้าร่วมโครงการถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดทุ่งโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในกิจกรรมมีการจัดตั้งต้นผ้าป่าๆ จากคณะ หน่วยงานและสำนัก ร่วมทำบุญผ้าป่าในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียรพรรษา ในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบต่อไป

แชร์ข่าวนี้