ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการแนะแนวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสาตร์ และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เข้าแนะนำสาขาวิชา พร้อมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการแนะแนวจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์ข่าวนี้