ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ในงาน “โรงเรียนและล้าน ร่มประสานเพื่อพัมนา Open House & Classroom Meeting” แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ในวันที่ 29 มกราคม 2561  โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม และโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้ามารับชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้