ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจพัสดุ ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจพัสดุ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าสาขาและตัวแทน ในการรายงานต่อคณะกรรมการ

แชร์ข่าวนี้