ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีสมโภชกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตั้งกฐินสามัคคีเพื่อสมโภช ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำน้ำส้มเกล็ดหิมะ จำนวน 500 แก้ว เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนัมสำราญ และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จะได้เคลื่อนขบวนแห่กฐินสามัคคี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไปประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน ณ วัดหนองขุนปราบ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

แชร์ข่าวนี้