ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแดอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณ “วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ ผศ.จักรกฤษณ์  รักพาณิชย์ และ รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นก่อนๆ อาทิเช่น  อาจารย์วินัย มณีวรรณ ,อาจารย์สมนึก ยวนเอี่ยมใย  , อาจารย์เทียรชัย ให้ศิริกุล  และยังมีศิษย์เก่าอุตสาหกรรมศิลป์ 29 จำนวนกว่า 20 คน  มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยายกาศงานเป็นไปด้วยความสุข และความอบอุ่น ของพี่ๆ น้องๆ และลูกศิษย์ ที่ได้มอบให้กับอาจารย์ผู้เกษียณ ทั้งของขวัญ พวงมาลัย ช่อดอกไม้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแดอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

แชร์ข่าวนี้