ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการทำบุญตักบาตร และได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้