ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2559 ให้กับคณาจารย์ในคณะฯ ขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ การกำกับดูแล นักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน กำหนดการส่งหลักฐาน และการหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป

แชร์ข่าวนี้