ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรภ.บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรภ.บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนน 201.14 คะแนน ในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรในครั้งนี้ และผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรับรางวัลพร้อมกับ web master คือ นางสาวขวัญ สมยินดี

แชร์ข่าวนี้