ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ” ณ อาคาร 12 ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้งหมด 6 สาขาด้วยกันได้แก่

  1. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  2. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
  3. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  4. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  5. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  6. นิทรรศการสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในนิทรรศการมีแสดงผลงานของนักศึกษา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่่างๆ และการสาธิตการทำผลงานของนักศึกษา ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้าชม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

 

แชร์ข่าวนี้