ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายเทียน ณ วัดอิสาณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายเทียน ณ วัดอิสาณ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

แชร์ข่าวนี้