ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2559

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้ที่มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์ในคณะ ร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษา พร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 32 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 110,500 บาท แบ่งแยกตามความสามารถของตัวนักศึกษา  โดยผ่านการคัดเลือกจาก อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสงค์ให้ทุน

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผู้มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้