ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมมอบดอกดารารัตน์แด่จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.วีระ เนตามทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19,999 ดอก ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนในการรับมอบดอกดารารัตน์ ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้