ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

Read More

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

Read More

เทคโนอุตฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เทคโนอุตฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 ที่ผ่านมา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

เทคโนอุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ราชพฤกษ์ช่อที่ 46

เทคโนอุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ราชพฤกษ์ช่อที่ 46 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.

Read More

ซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งรวมกับทุกคณะ โดยปกติจะแยกซ้อมเป็นสาขา

Read More

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์

Read More

บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00

Read More

work shop ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

work shop ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย

Read More