ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read More

โครงการแข่งขันฟุตซอลประเพณีต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการแข่งขันฟุตซอลประเพณีต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 9-11 ตุลาคม

Read More

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมมอบดอกดารารัตน์แด่จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.วีระ เนตามทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้ในวันที่ 26

Read More

เทคโนอุตฯ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๑๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 รอบ

Read More

แนะนำสาขา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

บรรยากาศนำเสนอแต่ละสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแดอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก

Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบครูแนะแนว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา และนักศึกษา เป็นตัวแทนในการนำเสนอหลักสูตรของตนเอง

Read More