ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาเทคโนอุตฯ นำเสนอผลงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ

นักศึกษาเทคโนอุตฯ นำเสนอผลงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

เทคโนอุตฯ ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ 2561

เทคโนอุตฯ ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ 2561 เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและวางแผนยุทธศาสตร์

Read More

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.

Read More

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุน ประจำปีการศึกษา 2559             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้ที่มีจิตใจใฝ่อาสา

Read More

“การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน”

“การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอโครงการวิจัยชุด ออกแบบพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอโครงการวิจัยชุด ออกแบบพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ดำเนินงานวิจัยโครงการชุดออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

โครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น

โครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิจัยโครงการหลักออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนบ้านจังหัน ต.พรสราญ

Read More

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ใน 1 ปี รุ่น 2

ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ใน 1 ปี รุ่น 2 เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

Read More