ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี เป็นอย่างยิ่งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้