ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้