ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริม สร้างกำลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ร้าน Rinma@u23

แชร์ข่าวนี้