ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยงบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยงบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 : การนำเข้าข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRMS (นำข้อมูลงานวิจัยได้ที่รับการปรับแก้ ตามจำนวนเงินในประกาศ พร้อมรายการแตกตัวคูณ นำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS) วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 15 ชั้น 5

เอกสารโครงการ

แชร์ข่าวนี้