ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2560” ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องคืพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้