ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม 2560 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

แชร์ข่าวนี้