ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปะคำ" ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญ ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปะคำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

แชร์ข่าวนี้