ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวล 07.30-10.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ถูกจัดให้ร่วมพิธีในรอบที่ 1 พร้อมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการ

แชร์ข่าวนี้