ข่าวประชาสัมพันธ์

ตักบาตร

ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ขอเชิญ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 49 รูป  เนื่องในโอกาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้