ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมยกขบวนของขวัญแจกไม่อั้น….. ในวันที่ 13 มกราคมนี้
ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปค่ะ
#วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

แชร์ข่าวนี้