ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งนายกองค์การ 2560

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่าน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันเวลาดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้