ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ”

(Unmanned Aerial Vehicle :UAV) ประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

 

 

แชร์ข่าวนี้