ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ตามกลไกการจัดทำ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th

 

แชร์ข่าวนี้