ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม WorkShop การจัดทำ มคอ.7 และ SAR ปี 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมWorkShop การจัดทำ มคอ.7 และ SAR ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดทำ WorkShop มาพร้อมด้วย

แชร์ข่าวนี้