ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้