ข่าวประชาสัมพันธ์

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ภาคีพิเศษ

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการ

 

แชร์ข่าวนี้