ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักสึกษามีความรู้ ทักษะและมีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

แชร์ข่าวนี้