ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการอบรมปูพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการอบรมปูพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 (อาคาร 18) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้